Check først om kablet er sat rigtigt ind. Hvis dette er tilfældet og bilen stadig ikke lader op, stop da sessionen og start igen. Hvis du stadig har problemer, venligst kontakt os. Hvis du ved eller mistænker selve ladestationen for at være problemet, skal du ringe til operatøren.