Nissan Charge kommer att finnas tillgängligt i 13 länder och ge tillgång till mer än 150 000 laddstationer. De 13 länderna är Tyskland, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Italien, Spanien, Schweiz, Österrike, Finland, Sverige, Danmark, Polen. Håll dig uppdaterad för att följa utvecklingen i Europa på marknader där Nissans elbilar säljs.