• Få åtkomst till dina kontouppgifter via din app eller användarportal (Nissan.plugsurfing.com).
  • Gå till sektionen Laddnyckel, fyll i formuläret med den unika identifieringskoden (EVCO ID-koden) från din laddnyckel och klicka på Aktivera. Du hittar den unika identifieringskoden på baksidan av Nissan-laddnyckeln med en början på DE*8PS
  • Obs! Aktivering av laddnyckeln kan ta upp till 24 timmar.