Du kan behålla både laddnyckeln och Nissan Charge-kontot, men du måste radera ditt ”gamla” VIN-nummer i Nissan Charge-appen i sektionen VIN-nummer eller på Nissan.plugsurfing.com i sektionen Fordon. 

 

  • Efter att du raderat VIN-numret inaktiveras ditt konto. 
  • Du måste lägga till ett nytt VIN-nummer för en Nissan-elbil för att använda kontot igen med det nya Nissan-fordonet.

 

Om du inte raderar ditt ”gamla” VIN-nummer, kan bilens nya ägare inte registrera VIN-numret. Observera att om det går längre än 12 månader mellan att du raderar det gamla VIN-numret och registrerar det nya, måste du skapa ett nytt konto.