• Du har två möjligheter att starta/stoppa en laddsession: genom att använda en laddnyckel från Nissan eller Nissan Charge-appen. Ibland är bara alternativet för laddnyckel tillgängligt – det beror på laddstationens operatör.
  • I Nissan Charge-appen kan du klicka på en laddstation för att se all detaljerad information.
  • När du är vid laddstationen ska du alltid följa anvisningen på laddskärmen.

 

1 Starta en session med appen: 

 

På kartan ska du klicka på den laddstation som du vill använda. Detaljerad information om laddstationen kommer att visas.

Klicka på ”Start”-knappen för att starta en session. Den här knappen visas bara på stationer där det går att betala med appen.

 

2 Starta en session med laddnyckeln: 

 

Håll laddnyckeln mot den markerade anslutningspunkten (RFID-läsare) och sedan kommer laddsessionen att starta efter några sekunder.

 

 

Har du problem med att ladda?

 

  • Om stationen inte fungerar eller om det är ett problem med själva stationen, kontakta operatören direkt. Kundtjänstens direktnummer finns angivet på stationen eller i appen.
  • Om du har ett problem med Nissan Charge-appen eller laddnyckeln, kontaktar du kundtjänsten för respektive land.