Det beror på vad det är för typ av laddstation. Vissa stationer är endast utrustade med en RFID-läsare och kan ännu inte aktiveras enbart med appen. Det går att aktivera de flesta laddstationer med laddnyckeln (RFID-nyckeln). Vanligtvis är 50 % av stationerna åtkomliga via appen och ungefär 96 % med laddnyckeln.