• Grön: Laddstationen är tillgänglig
  • Röd: Laddstationen är upptagen eller ur funktion 
  • Grå: Laddstationens status är okänd eftersom vi inte har tagit emot statusdata för stationen