Laddhastigheten beror på stationens effekt och hur stor effekt din bil kan ta emot. Du kan ladda från 20% till 80 % på ca 60 minuter för 40 kW-batteriet och ca 90 minuter för 62 kW. Tiden påverkas av laddförhållanden, så som laddarens typ och skick, batteritemperatur och omgivningstemperatur vid laddstationen.