Kontrollera följande innan du rapporterar ett problem:

 

  • Om kabeln är säkert ansluten. Om den är det och bilen fortfarande inte laddas, stoppar du sessionen och startar den igen.
  • Kontrollera internetanslutningen om du använder appen.

 

Har du fortfarande problem?

 

  • Om stationen inte fungerar eller om det är ett problem med själva stationen, kontaktar du laddstationens operatör direkt. Hjälplinjenumret står direkt på stationen eller i appen.
  • Om du har ett problem med Nissan Charge-appen eller laddnyckeln, kontaktar du kundtjänsten.