Kontrollera först om kabeln är säkert ansluten. Om den är det och bilen fortfarande inte laddas stoppar du sessionen och startar den igen. Om problemet kvarstår kontaktar du oss. Om du vet eller misstänker att problemet är med själva laddstationen bör du kontakta operatören direkt.