Laddsessionen avslutas vanligtvis när bilen är fulladdad.

Var försiktig! Vissa leverantörer har en prisstruktur där du debiteras per minut. Det innebär att du måste betala minutpriset (ses ofta som en "parkeringskostnad" som fortlöper även efter att bilen är fulladdad. Ha det i åtanke innan du parkerar bilen under en längre tid. 

Vi vill be dig flytta bilen när laddningen är klar så att nästa förare kan använda laddstationen.