• Nissan Charge-tjänsten sammanställer alla dina laddsessioner och skickar en utförlig faktura en gång per månad i början av den nästkommande månaden. Det fakturerade beloppet kommer att debiteras från ditt konto efter att fakturan har skickats till dig. Du kan hitta följande information på fakturan: laddsessioner med kW-förbrukning, tiden för laddsessionerna, prislista och det slutgiltiga priset för laddsessionerna.
  • Din föredragna betalningsmetod kommer att användas för betalningen som sker 1–2 dagar efter att fakturan har utfärdats.