▪   EV: Elfordon (Electric Vehicle)

▪   Laddnyckel: Kort med RFID-chip som gör att kunden kan börja ladda på publika stationer

▪   Laddsession: Den tidsperiod föraren laddar sin bil.

▪   Publik laddning: Alla laddsessioner utanför den privata eller professionella sfären.

▪   kWh: Kilowattimme

▪   Laddstation: En plats var en EV-förare kan ladda sin bil; kan variera i storlek från mycket liten till stor. Uttagen kan                       leverera elektricitet genom antingen växelström (AC) eller likström (DC).

▪   POI: Point of Interest = laddstation

▪   CPO: Charge Point Operator = laddningsstationens operatör

▪   eMSP: tjänsteleverantör för elmobilitet (electro-mobility Service Provider)