LADDNYCKEL

LADDNYCKEL

Vad är en Nissan-laddnyckel?
Nissan-laddnyckeln levereras med en unik identifierare (EVCO-ID) som är länkat till ditt Nissan Charge-konto efter registrering. Nissan-laddnyckeln är spe...
Tis, 26 nov., 2019 at 11:03 AM
Hur beställer jag en Nissan-laddnyckel?
Få åtkomst till dina kontouppgifter via din app eller användarportal (Nissan.plugsurfing.com) Gå till sektionen för Laddnyckel, klicka på Beställ laddnyck...
Tis, 26 nov., 2019 at 3:11 PM
Hur registrerar jag en Nissan-laddnyckel?
Få åtkomst till dina kontouppgifter via din app eller användarportal (Nissan.plugsurfing.com). Gå till sektionen Laddnyckel, fyll i formuläret med den uni...
Tis, 26 nov., 2019 at 11:06 AM
Jag har tappat bort min laddnyckel – vad ska jag göra?
Du kan inaktivera laddnyckeln i appen eller användarportalen (menyn Laddnyckel). Om du inte lyckas inaktivera nyckeln kan du be kundtjänsten göra det åt d...
Tis, 26 nov., 2019 at 11:06 AM
Kan jag hantera alla elbilar i mitt hushåll via ett laddkonto från Nissan?
Varje laddningsnyckel tillhör ett enda användarkonto. Det går att ha flera nycklar och fordonsidentifieringsnummer per användarkonto. Ett hushåll kan då anv...
Tis, 26 nov., 2019 at 11:08 AM
Kan jag ha flera Nissan-laddnycklar för ett konto?
Du kan ha flera laddnycklar i ett konto, men du kan inte använda samma nyckel till olika konton.
Tis, 26 nov., 2019 at 3:15 PM
Vad händer om jag säljer min Nissan-elbil men skaffar en ny Nissan-elbil?
Du kan behålla både laddnyckeln och Nissan Charge-kontot, men du måste radera ditt ”gamla” VIN-nummer i Nissan Charge-appen i sektionen VIN-nummer eller på ...
Tis, 26 nov., 2019 at 11:11 AM