PRIS

Vad betalar jag för?
Du kommer bara att betala för dina laddsessioner, vilket innebär för kW-förbrukningen eller tiden som tillbringas vid laddaren (beroende på policyn hos ope...
Tis, 26 nov., 2019 at 11:47 AM
Hur betalar jag för laddsessionerna?
Nissan Charge-tjänsten sammanställer alla dina laddsessioner och skickar en utförlig faktura en gång per månad i början av den nästkommande månaden. Det fa...
Tis, 26 nov., 2019 at 3:34 PM
Hur får jag min faktura?
Månadsfakturan skickas till dig via e-post i början av varje månad. Den innehåller dina laddsessioner under föregående månad, och du hittar den på din kont...
Tis, 26 nov., 2019 at 11:56 AM